Министерството на околната среда и водите обяви, че отваря мярката за подмяна на старите топлоуреди на дърва и въглища с нови екологични. Стартира процедурата „За по-чист въздух“. Тя е финансирана с 610 млн.лв. по Програма „Околна среда“ за периода 2021 – 2027 г. В нея близо 85 хиляди домакинства, от 21 общини, които се отопляват на дърва и въглища, ще имат възможност  да получат безвъзмездно нови екологични и енергийно ефективни топлоуреди. Директен бенифициент по мярката „За по-чист въздух“ Община Асеновград. За целта в 6-месечен срок, тя трябва да кандидатства по програмата. Паралелно с това, трябва да обяви обществени поръчки за избор на изпълнители за консултиране на гражданите, демонтаж на старите уреди на твърдо гориво и доставка на нови екологосъобразни отоплителни уреди. Първата стъпка за домакинствата е да подадат заявление в Общината, откъдето ще получат съдействие и безплатна консултация от специалисти за най-подходящия нов топлоуред. Общината ще има ангажимент да осигури демонтаж на старите печки. Пилотно ще може да се монтират и фотоволтаични системи с до 4 kW за производство на електроенергия за собствено потребление. Допустими получатели ще са само домакинства, които са преустановили изгаряне на дърва и въглища за отопление, преминали са на отопление чрез нов електрически топлоуред (термопомпа въздух-въздух) и най-важното – отговарят на дефиницията за „енергийно бедно домакинство“, получавали са и ще получават помощи за отопление през следващ отоплителен сезон при спазването на определени условия.