Стартира приемът за набиране на проектни предложения за 2024 година, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за хора с увреждания. Два са компонентите по които могат да кандидатстват хората с увреждания. По първият ще се осигури финансиране на проекти за изграждане на достъпна жилищна среда. Средствата за всяко одобрено предложение по програмата са в размер на 100 000 лева., като се позволява собствено дофинансиране, ако проекта надхвърля тази сума. Ще могат да се изграждят и монтират необходимите за хората с увреждания рампи, подемни платформи и асансьори. По компонент 1 могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, както и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Крайният срок за набиране на предложения по това направление е 15-ти май 2024г. Вторият компонент е свързан с проектни предложения във връзка с лична мобилност. Крайният срок за кандидатстване по него е 1-ви април 2024г. Средствата, които ще се отпускат са в размер на 8 000 лева за финансиране на проект за преустройство на лек автомобил на човек с трайни увреждания или за закупуване на вече преустроен. Допустимо е и финансиране за монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване/сваляне на инвалидна количка в моторни превозни средства. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка.