От Министерството на земеделието стартират поредица от срещи със земеделски производители. Целта на срещите организирани от Министерството на земеделието са да запознаят земеделските стопани с условията за прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделските райони в България, който е със срок от 2023 г. до 2027 г. Планът ще подкрепи устойчивото развитие на земеделието,  ще подсили позицията на земеделските производители на пазара и подобри техните доходи, ще подпомогне устойчивост на климата, пазарните рискове на фермите и ефективността на управлението. Срещата със желаещите да получат информация за условията за кандидатстване и възможностите, които предоставя плана за земеделски стопани от областите Пазарджик, Смолян и Пловдив ще се проведе на 15 февруари 2023г. от 11:00 часа в Аулата на  Аграрния университет в Пловдив. На събитието ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.