С цел повишаване на безопастността на движението по пътищата с обновена наредба се синхронизират съвременните европейски стандарти за неподвижно закрепени пътни знаци. Определят се изискванията  по отношение обратно отражение през нощта, стандарт за цветност и коефициенти на яркост на фолиата. Също така се въвеждат 6 нови пътни знака от различни групи. В група „Г“ новите знаци са: Г14б „Край на задължителен път само за велосипедисти“, Г15б „Край на задължителен път само за пешеходци“ и Г16б „Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“. В група „Д“ се въвежда нов знак Д28 „Паркирай и пътувай“, който ще се ползва за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и да се премине към транспорт от редовните линии за обществен превоз на пътници. Нова визуализация ще има пътен знак Д14. В група „Ж“ се въвеждат знаци Ж25.1 „Номер на велосипеден маршрут по международната класификация“ и Ж25.2 „Номер на велосипеден маршрут по националната класификация“. Те ще се поставят за обозначаване на номера на велосипедни маршрути, включени в туристически и велосипедни карти за популяризиране на велосипедния и алтернативния туризъм. Знак А20 „Велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство“ ще се използва и за сигнализиране на пътен участък, в който велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство навлизат или пресичат платното за движение. Пътен знак В9 „Забранено за велосипедисти“ пък задължително ще се поставя на пътен участък, до който успоредно или в непосредствена близост е устроена специална алея за велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство.

Наредбата влиза в сила 8 месеца след обнародването ѝ в Държавен вестник.