Сдружение „Център за местни инициативи и развитие (ЦМИР)” – Асеновград официално „осинови” станция за измерване на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха и по този начин, след активирането ѝ, тя ще стане част от националната мрежа на измервателни точки, която следи нивата на фоновото замърсяване на въздуха и техните пикове. Отчитаните от измервателната станция данни ще са достъпни в реално време в интерактивна карта на България, интегрираща такива от всички измервателни точки на територията ѝ, като се очаква техният брой скоро да стана 500. Така Асеновград се включва в глобалния проект на фондация „Код: България” и проекта ѝ AirBG (AirBG.info), чийто основни цели са свързани с мониторинг и изследвания на околната и обществената среда, включително на замърсяването, с цел формулиране на мерки и осъществяване на действия за осигуряване на здравословни условия на живот в градска и извънградска среда. Станцията е монтирана в офиса на телевизия ТВ САТ КОМ и поддържана от техническия ѝ екип като част от традицията медията да подкрепя партньорски общностни и обществени каузи, като се обмисля и възможността данните от нея да бъдат предавани и в реално ефирно време.