Увеличените пенсии и помощи за деца с увреждания няма да се отразят на достъпа до целева помощ за отопление. За това информират от Агенция „Социално подпомагане”

От 17 юли Агенция „Социално подпомагане” започна прием на молби/декларации за отпускане на ежегодната целева помощ за отопление, а кампанията ще продължи до 31 октомври. Увеличеният размер на пенсиите и на месечните помощи за деца с трайно увреждане няма да се отрази при определяне на диференцирания минимален доход за достъп до този вид помощ, уверяват от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане.
Реда за подаване на документи не се различава от миналата година. Предвижда се също промяна и в начина на изплащане на целевата помощ при отопление с централно топлоподаване, като тя ще се предоставя на правоимащите лица в пари, а не на съответните топлофикационни дружества, както бе досега, става ясно от сайта на Агенцията за социално подпомагане.