Забележките са множество, наложени са и финансови корекции.

От днес (06.01.20 г.) фирмите, осъществили ремонтните работи по проекта за благоустрояване и облагородяване на асеновградския квартал „Запад” ще започнат да отстраняват нередностите. Ръководството на общината констатира множество забележки при извършения оглед и изпрати уведомителни писма до изпълнителите да предприемат действия. Това съобщи заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров.

Той посочи, че част от установените нередности са запушени шахти, некачествено изпълнение на тротоарна настилка и детските площадки, както и на спортни игрищата. Наклонът на положената асфалтова настилка на една от улиците в квартала не отговаря на изискванията, поради което при валежи дъждовната вода влиза в блоковете. А кучешката площадка е обрасла в растителност. Ремонтните дейности в квартала са спрени от 29.07.19 г.

Проектът се реализира с евросредства, с изключение Зона 5. За нея необходимата сума бе осигурена от спестен при провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по Оперативна програма „Регионално развитие“. Мотив за временно преустановяване на ремонтните дейности през лятото на миналата година са били неблагоприятните климатични условия за засаждане на растителност. Проектът бе реализиран със средства в размер на 5 000 000 лева безвъзмездна финансова помощ. Допълнително 1 000 000 лева бе националното финансиране. Община Асеновград не е съ-финансирала проекта, но наложените финансови корекции трябва да бъдат платени именно от администрацията на града.