Със завършването на почистванията и реставрациите на западната стена на съборния храм и на източния свод, приключиха работите по почистването на стенописите на майстор Моско Велев в църквата, съобщиха от Бачковската обител. За следващата година е планирано почистване на олтарното пространство и отстраняване на разязвяванията в притвора на храма.

Реставрационните дейности се ръководят от проф. Григоров.