Преди 8 години, когато е 25-годишна, Лизавета усеща първите симптоми на заболяването си – световъртеж, залитане, лесна умора. Направените изследвания установяват, че младата жена страда от множествена склероза – церебро-спинална форма. През годините на лечение и рехабилитация Лиза има периоди на подобрение и периоди на влошаване. В момента тя провежда предпоследен курс от полагащата й се по клинична пътека терапия. След като приключи пълния цикъл, не се предвижда следващо лечение по НЗОК. По тази причина Лизавета се обръща към Liv hospital Истанбул и след консултация с проф. Карайоз взима решение да опита лечение със стволови клетки, което дава надежда за стопиране на заболяването и подобряване на сегашното й състояние. Стойността на 4 курса лечение със стволови клетки е 32 000 щатски долара. Средства се събират с концерти и различни други благотворителни събития, Общинският съвет също на два пъти е гласувал да бъдат отпуснати средства за подпомагането на Лиза.

Всеки, който желае, може да изпрати дарителски sms в полза на Лизавета като изпише на латиница текст DMS LIZA и го изпрати на номер 17 777.