Във връзка с предстоящите парламентарни избори на 2 април и измененията в изборния кодекс от ЦИК информират, че избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места,  може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник или чрез електронно заявление през интеренет страницата на Главна дирекция „Гражданска администрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Също така информират, че са осигурени алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласване, на всички български граждани. Това може да стане по няколко начина – чрез интернет проверка в сайта на ГРАО – http://www.grao.bg/elections/, чрез SMS на номер 18429, който е единен за трите мобилни оператора, на цена от 25 стотинки без ДДС. Като текста в него трябва да са само десетте цифри от ЕГН- то на избирателя. Системата ще върне съобщение с номера и адреса на избирателната секция, в която той може да упражни своя глас. И третият алтернвативен начин е, чрез безплатен за цялата страна телефон 0800 1 4726.

Административният съд – София град, отмени решението на ЦИК за общото отчитане на гласовете от машини и бюлетини. Според волята на законодателя секционно избирателните комисии трябва да посочат поотделно двата резултата.