На 2-ри април се проведоха Парламентарните избори за сформиране на 49-то Народно събрание. Два дни преди самите избори приключва предизборната кампания. В чл. 186 ал.3 от Изборния кодекс се казва, че партиите, коалициите и инициативните комитети имат задължение в 7 дневен срок след изборния ден да премахнат своите агитационни материали. При неизпълнение на това задължение на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, ще се налага глоба.  Проверка на наш екип из града показа, че практиката предизборните плакати да остават седмици, месеци и понякога и години след предвидения законов срок е все още в сила. Той отново не е спазен. Непочистени агитационни материали има на много места из града, като спирки, сгради и дори в подлеза на Общината.  Дали този път ще има наложени санкции и глобени лица, очакваме отговор от Общинска администрация.