На 9-ти  юни ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от България и за Народни представители. Предизборната кампания стартира на 10-ти май. За тази цел на градския площад бяха поставени 32 табла – собственост на Община Асеновград, на които със заповед на кмета д-р Христо Грудев, партиите и коалициите, които ще се явят на предстоящите избори, могат да залепят агитационни материали.  Другите позволени местта за поставяне на плакати са сградите, в които са настанени политически партии и коалиции, както и на сгради, огради и витрини след предоставено разрешение от собственика или управителя на имота. Забранява се разлепването на агитационни материали върху сгради и имоти – частна,  държавна и общинска собственост; използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация; използването на предизборни материали съдържащи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. Забранява се поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. Предизборната кампания приключва на 7-ми юни. 8-ми юни е обявен за ден за размисъл и агитацията е забранена. Партиите, коалициите и инициативните комитети трябва в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.