Към сформираното преди три години в Асеновград доброволно формирование „Асеневци“ тази година се присъединява и втора група. В „Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението“ – Асеновград днес се проведе обучение на новите доброволци, желаещи да станат част от „Асеневци“.  Обучението днес беше разделено на две части, като първо бе теоретичната. Преди нейното начало всички получиха своята лична пожаробезопасна екипировка.  На доброволците им бе обяснено за видовете пожари, как протича самото гасене,  и др. нужни елементи за дейността. Един от таз годишните доброволци Ивайло Манчев, ни разказа как е решил да се запише. „Преди година, когато беше пожара в Югово и продължи много време, пожарникарите не стигаха. Тогава си помислих, че е хубаво да се включват повече хора, които да помагат в такива ситуации. Проучих въпроса и реших да се запиша, за да помагам по този начин на обществото.“

След теорията се премина и към практическата част – запознаване с усройството на противопожарния автомобил, разпъване и събиране на шлангове, гасени с водна струя, и др.  10 човека днес получиха своето обучение, за да могат да се включват в спасителни операции, пожари, издирване и спасяване на хора,  при бедствия и други извънредни ситуации.