48 537 323 лв. е общата рамка на проектобюджета на Община Асеновград за 2019  година. На тази сума възлизат плануваните приходи и разходи. Приходите, които очаква администрацията през настоящата година са основно по две направления – приходи за делегирани от държавата дейности – 24 957 814 лв. и местни приходи – 23 579 509 лв. Разходите, планувани от управата на града, са разпределени по следния начин: за държавни дейности от държавни приходи – 24 957 814 лв.; за държавни дейности, дофинан. от местни приходи – 1 295 893 лв. и за местни /общински дейности/ – 22 283 616 лв. Общо заложените разходи по видове са както следва: трудови разходи – 25 386 355 лв.; разходи за издръжка – 12 362 908 лв.; капиталови разходи – 10 271 454 лв. и резерв за непредвидени разходи – 516 606 лв. В сряда / 16.01.2019 г./ предстои публично обсъждането на проектобюджета. То ще започне в 10:30 ч. в зала 601 в сградата на Община Асеновград – заседателната зала на Общинския съвет). Доклада относно основните показатели и приоритети в предложението за проекта на бюджета на Община Асеновград за 2019 г. и приложения към самия доклад може да видите тук doklad proekto-budzet (1)   b2019_pril_08_01_pub_sait (3)