Априлското редовно заседание на Общински съвет-Асеновград продължи до следобедните часове на вчерашния ден. Бяха разгледани общо близо 60 точки, включени в Дневния ред, част от които бяха подложени на дълги разсикавания. Една от тях, разбира се, бе приемането на Бюджета на Общината за настоящата година. Само Селим Емин от ДПС бе подготвил шест въпроса, включващи снегопочистването, изразходените средства за тази зима по това направление, сметопочистването и сметоизвозването по селата и други подобни.  Зам.-кметът по финансите д-р Теню Манолов отговари на част от въпросите подробно с конкретни цифри и параметри. Селим Емин от своя страна не бе удовлетворен, че отговорът бе доста общ, единствено с цитиране на цифри. Той изрази несъгласие и с представения такъв за цените за сметосъбиране по селата и заключи, че договорът ощетява част от жителите на общината. Екатерина Гешева от БСП коментира въпросът за безплатните детски градини и заложената сума в бюджета по това направление. След това последваха още множество въпроси, още отговори, от темата отново за снегопочистването, до образованието и спорта в града и съответно отпускането на средства по тези направления, докато най-накрая се стигна и до самото приемане на Бюджета за настоящата година.

Дискусия по време на сесията се породи и по точката за разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2022 г. или при приемането на Инвестиционната програма. Както всяка година и сега, приемането на й не премина без широко обсъждане от страна на общинските съветници. Къде по-остро, къде в рамките на добрия тон, бяха набелязани проблеми и спорни точки в нея, бяха отправени предложения за допълването й и други подобни. Част от въпросите дори се въртяха около това как при настоящата инфлация и повишение на цените, договори, сключени преди години и с определени заложени средства, ще се реализират сега. Говори се, разбира се, за ремонти на улици и обекти в града и населените места от общината, останали недовършени във времето или породили въпроси за качественото им изпълнение
Д-р Емил Караиванов от БСП повдигна въпроси за големия преходен остатък и за приходите от продажби. Не липсваха и различни предложения – за Тополово, относно проблема с питейната вода, ремонта на детската градина и ремонта на улици; за Мулдава – за училището там, както и за проекта за спортната площадка в селото.

Зам.-кметът инж. Стоян Димитров отговори кое е възможно да се включи в инвестиционната програма, кое вече е включено и кое следва да се поправи по друг параграф.

Реално предложенията бяха доста, повече от час се разискваше само тази точка от сесията, което като че ли изнерви част от съветниците. Имаше дълга дискусия, че самите предложенията не са остойностени, че няма изработени количествено-стойностни сметки с конкретни суми за реализацията на тези предложения. Така бе решено те да останат за следващата сесия и да бъдат включени при преактуализацията на инвестиционната програма и след това в крайна сметка разчетът бе приет с 22 гласа „за“ и „9“ против.

Подробен материал от приемането на Бюджета и Инвестиционната програма на Асеновград очаквайте по телевизия ТВ САТ КОМ.