Преди време ви съобщихме, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска 100 млн. лева на българските общини за осигуряване на екологични автобуси или тролейбуси. Община Асеновград изготви и подаде проект за финансиране по процедура: „Екологосъобразна мобилност“ на Националният план за възстановяване и устойчивост. Проектното предложение предвижда закупуването на 7 бр. нови електрически автобуси и съответно към тях 7 бр. зарядни станции. С това се цели да се прекрати проблема, който има Общината с нередовния и некачествения градски транпорт. „Два пъти се Общината пуска процедура за набиране на превозвач, който да обслужват линия № 1 и двата пъти, кандидати няма. Проблемът не е само в нашата Община, което е и най-вероятната причина Министреството на регионалното развитие и благоустройството да пусне тази процедура“, коментира инж. Стоян Димитров. Също така електрическите автобуси ще са с нулеви вредни емисии. „Два от тях ще са големи с до 72-ма души с 45 седящи места и два по- малки. Големите ще изпълняват Линия №4, която е най-натоварена в момента, а другите пет, ще поемат другите линии в града.“, допълни за ТВ САТ КОМ зам.-кметът по строителството.  Електрическите автобуси ще трябва да отговарят на всички условия за превоз на хора с увреждания, климатизирани, с логото на Общината и др.европейски изисквания. Стартирана е обществената поръчка и фирмите, за които това представлява интерес, могат да подават документи за кандидатстване. Идеята на Общината е по този начин да гарантира запазването на цената на билета и да си купи т.нар. „Общински автобуси“ и  по-нататък проектът да се надгради чрез изграждане и на моментно разписание, което да съобщава на гражданите, след колко време ще има автобус.