Община Асеновград съвместно с община Садово кандидатства  по проект „Екологосъобразна мобилност“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, и бе една от 15-те одобрени общини. Проектното предложение предвижда закупуване на 7 броя електрически автобуси, монтиране на същия брой зарядни станции в Асеновград и изграждане на велоалеи на територията на община Садово. Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев подписа договора за безвъзмездното финансиране на проект „Внедряване на екомобилност“, който е на стойност близо 8 320 000 лева. Съгласно изискванията на програмата, паралелно с кандидатстването по процедурата се проведе и обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на превозните средства и зарядните станции. Вече има избрана фирма, с която предстои да бъде сключен договор. Те ще трябва да доставят 7 броя нови електрически автобуса с нулеви емисии. Два от тях по-големи –със 73 места, които ще обслужват най-натоварената линия №4. Останалите 5 ще са по-малки – с по 56 места и ще осигуряват превозването на пътници по другите линии на градския транспорт. Проектът включва и изграждане на седем зарядни станции за електроавтобусите. Реализирането на проекта е част от действията, които градската управа предприема за опазване на околната среда, намаляване замърсяването на въздуха и осигуряване на по-комфортен и чист обществен транспорт.