В проекта за общинския бюджет за 2019 г. с обща рамка от 48 537 323 лв. Община Асеновград ще развива държавни и местни дейности през настоящата 2019 г. Предвидените приходи от делегирани за държавата дейности са в размер на 24 957 814, а местните приходи се предвижда да бъдат 23 579 509 лв. Разходите съответно са за държавни дейности от държавни приходи 24 957 814 лв., за държавни дейности, дофинансирани от местни приходи 1 295 893 лв. и за местни (общински) дейности 22 283 616 лв.
Инвестиционната програма на Общината за 2019 г. има финансова рамка на стойност близо 35 млн. лв. В нея са включени преходни обекти, чието изпълнение все още продължава или предстои да бъде стартирано през тази година. Такива са четирите мащабни проекта, които се осъществяват на територията на града. Това са проектът са облагородяването на най- гъстонаселения квартал „Запад”, проектът за образователна инфраструктура, по който ще се извършат ремонтни дейности по енергийна ефективност и благоустрояване на дворните пространства на три детски градини и двете гимназии, въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция по проекта за Водния цикъл на Асеновград и проектът за изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на твърди битови отпадъци. Освен това в инвестиционната програма са предвидени изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа в града и по селата, проектиране на нови обекти и облагородяване на средата, в която живеем.
„Асеновград ще има бюджет, който ще даде възможност за сериозни инвестиции в подобряване условията на живот на асеновградчани, както и на хората от населените места в общината”- каза по време на публичното обсъждане на бюджета вчера кметът на общината д-р Емил Караиванов. Залата на общинския съвет, където се то се състоя, бе пълна с жители на общината, които внесоха близо 20 предложения за включване в инвестиционната програма. Сред тях са поставяне на пътни настилки в новия квартал до стадион „Шипка”; облагородяване на междублокови пространства в кв. „Изток”; изграждане на още спортни площадки и вело алея в Асеновград; проектиране и изграждане на екопарк „Баделема”; ремонт на покрива на Караалановото училище, поставяне на ограда на площадката до Метоха; създаване на Градска художествена галерия в бившия ресторант „Руен”, на ул. „Изложение” и ремонт на ул. „Спортист” в село Тополово. Съгласно ч. 24, (2) от Наредбата за бюджета на Община Асеновград за постъпилите днес предложения се съставя протокол, който ще се внесе в Общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета. Той ще бъде разгледан от общинските съветници на първото за 2019 г. заседание на 30 януари.