Днес се проведе среща между екип от Бюрото по труда, младежкият мeдиатор към Общината, представители на фирми от региона и ученици от 12-ти клас на СУ „Свети княз Борис I”. На информационна среща  с учениците бяха представени възможностите, които стоят пред тях на този етап от обучението им и тези след тяхното дипломиране. Екипът от „Бюро по труда“ в Асеновград, представи дейността на Агенцията по заетостта и как те могат да се включат в подходящи програми за намиране на заетост в България или чужбина. Също така, че могат да се възползват и от следдипломна квалификация, платени стажантски програми и курсове. Целта на срещата бе да ориентира младите хора в действията им за постигане на успешна реализация след завършване на средното си образование. Младежкият медиатор им разясни, какви са неговите функции и как може да им съдейства за писане на автобиография, мотивационно писмо, както и за полезни съвети при явяване на интервю за работа. Беше поставен акцент и върху това, какви са на този етап свободните работни позиции и тези, за които пазара на труда е пренаситен.