Конкретният размер на работните заплати и допълнителни възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметствата в Асеновград бяха регламентирани с приемането на Бюджет – 2017. Актуалните трудови месечни възнаграждения са в сила от 01.01.2017 година. А ето и по колко ще получават за труда си асеновградските кметове:

 – д-р Емил Караиванов–кмет на община Асеновград – 2430 лв.;

 – Йордан Дичев – кмет на Тополово – 1 295 лв.;

 – Димитър Димитров – кмет на Боянци – 1 220 лв.;

 – Алиосман Топал – кмет на Мулдава – 1 220 лв.;

–  Йордан Райчев – кмет на Избеглии – 1 190 лв.;

– Атанас Тянев – кмет на Козаново – 1 190 лв.;

– Кирил Балджиев – кмет на Конуш – 1 190 лв.;

– Васил Куртев – кмет на Нареченски бани – 1 190 лв.;

– Сафет Халибрям – кмет на Стоево – 1 190 лв.;

 – Атанас Игнатов – кмет на Червен – 1 190 лв.;

– Петър Петров – кмет на Златовръх – 1 175 лв.;

– Борис Ангелов – кмет на Леново – 1 160 лв.;

– Милен Демирев – кмет на Новаково – 1 160 лв.;

– Айнур Нешадов – кмет на Нови извор – 1 160 лв.;

– Христо Калчев – кмет на Бачково – 850 лв.;

– Иван Костов – кмет кмет на Долнослав – 850 лв.;

– Петър Гюлчев – кмет на Патриарх Евтимово – 850 лв.;

– Рефика Рамадан – кмет на Жълт камък – 850 лв.