По проект в ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Христо Ботев“ бяха изградени нови спортни площадки в зависимост от потребностите на училището. Сега предстои още едно училище в Асеновград да се сдобие с ново и модерно съоръжение. Модернизация на дворното пространство ще се извърши в ОУ“Ангел Кънчев“. Проектът предвижда изграждането на комбинирани спортни игрища за баскетбол, волейбол и народна топка. Те ще обхващат площ от 1 000 кв.м. и ще отговарят изцяло на съвременните норми и изисквания, за да може на тях да се провеждат и състезания. Финансирането е от Министерството на образованието и науката и ще се извърши по Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки. „За целта ще бъде извършен демонтаж на съществуващата асфалтова настилка и пластовете под нея. На нейно място ще се положи арматура и шлайфан бетон. Отгоре се предвижда каучукова подложка и 3 пласта акрилна спортна настилка с различни цветове, с които ще се оформят отделните игрални полета. Същите ще бъдат разчертани със специална боя“, съобщават от Градската управа. Друго, което също е планувано да се извърши по Програмата е доставка и монтаж на кошове за баскетбол, мобилни стойки за волейбол, мрежи и други съоръжения.