обучение от разстояние

Община Асеновград кандидатства с 6 проектни предложения по процедура „Модернизация на образователната среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектните предложения представляват комплекс от мерки, насочени към подобряване и осъвременяване на материалната база, внедряване на мерки за енергийна ефективност, мащабни външни и вътрешни ремонти, преустройства на пространства и създаване на STEM  среда. Също така са планирани промени в дворните пространства на учебните заведения, създаване на нови спортни и детски площадки, кътове за открити уроци, отдих и озеленяване. Освен строителните работи, в проектите са заложени и доставки на обзавеждане, оборудване и техника, допринасящи за обновяване облика на вътрешната среда и модернизацията на учебния процес. За конкретните нужди и проблемите на всяко учебно заведение са извършени огледи на място, проведени са консултации с ръководствата, изготвени са технически и енергийни обследвания на сградите.  В проекта са включени шест обекта: три детски градини и три основни училища –  ДГ „Асенова Крепост“, ДГ „Никола Вапцаров“ и ДГ „Зорница“ (филиал кв. Запад), както и ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Петко Каравелов“.