„Основен проблем от построяването на това учебно заведение до днес е липсата на специализирана зала за спорт там. На практика, това възпрепятства провеждането на учебните часове по физическо възпитание и стопира спортната активност и занимания на учениците, при неблагоприятни метеорологични условия и през есенно-зимните месеци, когато не е възможно да се използват външните площадки на училищния двор“. Това заявяват от Община Асеновград, мотивирайки своето решение да се кандидатства пред МОН за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Ангел Кънчев“. Уточнява се, че 440 деца се обучават в учебното заведение към момент, общият брой на персонала пък е 46 души.

Идеята е новото съоръжението да отговаря на всички съвременни стандарти и изисквания. То трябва да заеме близо 860 кв.м. застроена площ. Предвижда се обособяване на съблекални, санитарно-хигиенни помещения, стая за учители и място за инвентар. Физкултурният салон следва да бъде свързан с основната сграда с помощта на „топла връзка“. Според проекта ще бъдат изградени и оборудвани игрища за баскетбол, тенис на корт и волейбол. Изграждането не би трябвало да отнеме много време, тъй като конструкцията на съоръжението ще е стоманена, а покривът и външните ограждащи стени ще са изпълнени от термопанел. „Реализацията на проекта ще реши дългогодишния проблем, свързан с липсата на условия за спорт в ОУ „Ангел Кънчев“ в Асеновград“, допълват от градската управа.