Увеличаваща размерите си дупка в новия асфалт на ул. „Александър Стамболийски”, пред блок „Ехо”, засне екипът на ТВ САТ КОМ. Тя притеснява гражданите, които живеят в района, както и тези, на които им се налага да паркират автомобилите си до тротоара, за да отскочат до близката аптека, магазини или лекарски кабинети. За съжаление обаче, изглежда, че притеснените от непрекъснато растящата дупка в новоположения асфалт, са само гражданите.

Междувременно някой от тях предвидливо е „обезопасил” мястото със стара автомобилна гума, за да предупреждава другите шофьори и да не стане инцидент. Само преди около година през улицата минаха ремонтите по Водния цикъл и след тях бе положена и асфалтова настилка. Тя обаче, очевидно, не навсякъде е била качествено направена, тъй като скоро след приключването на ремонта проблемът вече бе налице.

За взимане на спешни мерки по обезопасяването на участъка и привеждането му в годен за ползване вид, се надяваме и ние, тъй като опасността от хлътване в дупката на нечий автомобил, е съвсем реална.