Още в началото на месец март Ви показахме разбитата шахта на изхода на Асеновград, посока Поповица, която представлява голяма дупка на пътното платно и затруднява движението на превозните средства. Особено опасно е при предприемането на необмислени изпреварвания от водачите, които не преминават често през този път, и не забелязват навреме поставените знаци. Информирахме Областното пътно управление за компрометирания участък, тъй като те отговарят за поддържането на републиканския път, към който спада и въпросното трасе. Тогава оттам заявиха, че при тях няма подаден сигнал за необходими ремонтни дейности в участъка. Е, ние подадохме такъв сигнал и бяхме уверени, че своевременно ще бъдат взети адекватни мерки. През изминалата седмица, след като установихме, че все още не са взети такива, отново се свързахме с пътното управление. Отговорът, който получихме бе, че случаят е докладван и фирмата-изпълнител трябва в най-скоро време да извърши съответния ремонт на настилката. Метеорологичните условия изглежда, че позволяват работата да бъде предприета и извършена безпрепятствено, изминаха и поредицата от почивни дни, но към днешна дата – месец, след подадения от нас сигнал, развитие по въпроса все още няма. Така явно ще продължим да чакаме и ще Ви уведомим за следващия отговор или съответно взети мерки от отговорните за това пътни служби.