Дирекция "Бюро по труда"-Асеновград

Името на бившия директор на Бюрото по труда в Асеновград е замесено в информация, отнасяща се до схема за източване на средства чрез набиране на фиктивни работници, научи ТВ САТ КОМ. Като друго действащо лице в схемата е посочен счетовотоводител от Асеновград, който чрез собствена счетоводна кантора е водил административните операции. Замесено е още и името на известна фирма от града. Скандалната информация е публикувана и в социалните мрежи и сайтове. Цитирани са конкретни действия, чрез които е било извършено източването на средства по програми за безработни лица. Свързахме се с бившия директор на Бюрото по труда в Асеновград – Петя Илиева. Тя каза, че това са клевети, няма нищо вярно в обвиненията и съответно няма какво да коментира. В същото време разбрахме, че в ДБТ-Асеновград е започнала проверка от Министерството на труда и социалната политика, в частност от Агенцията по заетостта. Изпратихме запитване до Агенцията с въпроси: дали се извършва наистина в момента проверка в Бюрото по труда в Асеновград, по каква причина се извърша, какво търсят проверяващите, свързана ли е проверката с информацията за източване на средства и дали някой може да ни даде интервю по темата. От там ни отговориха следното:
„В момента се извършва проверка в Бюро по труда в Асеновград, която цели да установи целесъобразността и законосъобразността на изразходваните публични средства. Докато тече тази проверка и съответно не приключи, не бихме могли да дадем повече информация. ТВ САТ КОМ ще продължи да следи случая.