сесия

Юнското Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград ще се проведе точно след седмица. Според проекта за дневен ред съветниците следва да разгледат и подложат на гласуване малко над 40 точки.

40-то Редовно заседание на асеновградския Общински съвет е планирано за следващия понеделник, 20 юни. За втори път, в рамките на последните сесии, ще бъде нарушена традицията и заседанието няма да се проведе в сряда. Иначе по време на него следва да бъдат разгледани 42 предложения. Най-много от тях, почти половината, са свързани с Постоянната комисия по Общинска собственост – за определяне на наеми и отдаване на обекти под наем, за предоставяне на помещения за безвъзмездно ползване, за продажба на имоти и други подобни. Към Постоянната комисия по Устройство и развитие на територията на общината се отнасят 6 точки, сред които такива за изменение на подробен устройствен план. Постоянната комисия по Бюджет и финанси има едва 4 точки, Правната – 3, а тези по Образование и култура и по Екология – по 2. При здравеопазването и социалните дейности има 5 предложения за отпускане на еднократна социална помощ на жители на общината.

ТВ САТ КОМ ще Ви покаже на живо как ще премине заседанието, кои точки ще бъдат приети, кои отхвърлени и ще има ли допълнителни разисквания и въпроси към общинската администрация.