Декларация, придружена от подписка, от представители на гилдиите на архитекти и инженери е внесена в Общински съвет-Асеновград. В декларацията се иска отстраняване на архитект Петко Иванов Прокопиев от длъжността главен архитект на община Асеновград, като са представени редица аргументи за това. Още във встъпителните думи се казва следното:

„ДЕКЛАРИРАМЕ,

че не сме доволни от дейността на главния архитект Прокопиев, която оценяваме като незадоволителна, неколегиална, неетична, вредна за развитието на строителния бизнес в града и общината, често пъти своеволна и в разрез със закона, целяща създаване на монопол в проектирането. Той ни пречи да работим нормално и спокойно, като създава всякакви спънки при одобряване на проектите, измисля неписани правила и се поставя над закона“.

Деклараторите споделят, че настоящият главен архитект е дошъл от Пловдив в Асеновград „не с идеята да работи за просперитета и обновлението на общината, а за да извлече лична облага, като създава монопол в проектирането чрез свои близки хора и фирми“ и добавят още, че „спъва строителната инициатива и развитието на частния бизнес в условията на свободна и независима конкуренция, като поставя свои правила, от позицията на по-силния, а често пъти и изисквания извън закона“.

В 10 точки в Декларацията са изброени подробно аргументите, които водят до споменатите заключения и съответно до искането главният архитект да бъде отстранен. Част от тях гласят, че Прокопиев:

  • е превишил правомощията си, издавайки заповед, с която незаконосъобразно е оправомощил арх. Фатма Чалъшкан да го замества „в негово отсъствие” , като е смесил правните институти на делегацията и заместването. Така всички актове, издадени по това време, се явяват нищожни поради липса на компетентност;
  • руши авторитета на държавната служба и институцията;
  • проявява неуважение към колегите си, като допуска поведение, което накърнява достойнството и правата им;
  • проявява пристрастност при изпълнение на служебните си задължения;
  • държи „на трупчета” преписките за одобряване на инвестиционни проекти на проектанти от Асеновград и София, а в същото време безпроблемно одобрява проектите на „своите хора”- проектанти от Пловдив, с които е изградил трайни връзки за последните 30 години;
  • клиенти са насочвани за изготвяне на проекти към съпругата му и към арх. Цветанка Илиева (член на ЕСУТ Асеновград и главен архитект на Перущица);

 

В края на декларацията се задават 5 въпроса към кмета на общината д-р Христо Грудев, отнасящи се до назначаването на Прокопиев за главен архитект на община Асеновград, създаването на предпоставки за монопол в проектирането, „прочистването“ на техническата служба и др. Призовава се градоначалникът да отстрани главния архитект от длъжност.

Декларацията е внесена в Общински съвет-Асеновград на 11-ти август. Вносителите споделиха с нас, че главният архитект е бил в отпуск, но в момента е с прекратен такъв и е на работа, като същевременно тече вътрешна проверка.

От Община Асеновград потвърдиха, че са информирани и са получили Декларацията. Сформирана е комисия със заповед на кмета, като самата Декларация ще бъде разгледана и съответно ще се вземе решение.

Колкото до подписката – тя остава отворена за граждани и строителни фирми, продължава събирането на подписи от гилдиите и ще бъде внесена като допълнение към Декларацията до началото на следващото заседание на Общински съвет-Асеновград. Припомняме, че то е насрочено за 30-ти август.

Публикуваме цялата декларация, без корекции:

Декларация

Деклараторите уточняват, че „арх. Прокопиев е нежелан и от представители на строителите в Асеновград, които не събраха сили да подпишат настоящата декларация поради страх, че ще бъдат увредени и застрашени техните бизнес планове.“