????????????????????????????????????

Във връзка с разработените промени в нормативен акт от Закона за управление на етажната собственост, който е в сила от 29-ти септември, на интернет сайта на Министерството гражданите  могат да открият новите образци на Декларацията за вписване на данни и за промяна на обстоятелства в книгата на етажната собственост и Ежемесечният отчет за приходите и разходите на етажната собственост, както и Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост, Книга на етажната собственост и Споразумение за създаване на сдружение на собствениците. В новата декларация задължително ще се описва отношението на живущите в даден апартамент – дали са собственици, ползватели или обитатели. Също така дали притежават или са взели за отглеждане животни в обекта, които се извеждат на обществени места, като за кучета ще се посочва и номерът на ветеринарномедицинския паспорт. Новата декларация трябва да бъде подадена в 15-дневен срок от придобиване на правото на собственост или при промяна на обстоятелствата, като това може да се случи и електронно.  За улеснение на гражданите е публикуван и разработеният Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажна собственост. Като в него освен задължителните приходи/разходи от вноски за управление и поддържане на общите части на етажната собственост,  ще се вписват и приходите от усвояване на средства от държавния или европейския бюджет, получените безвъзмездна помощ и субсидии, приходи от ВЕИ инсталации, приходи от наем на рекламни или технически съоръжения и др. В разходите са предвидени и графи за възнагражденията на управителния съвет на блока, домоуправителя, касиера и професионалния управител, ако блокът се управлява от специализирана фирма.

Документите може да изтеглите тук: https://www.mrrb.bg/bg/jilistna-politika/etajna-sobstvenost/zakon-za-upravlenie-na-etajnata-sobstvenost/?fbclid=IwAR2XPu7HF31XTQNFkIIPoC9_7ijIqZPSQ1jSxgfYdrBciVJUDkVmpiWgP0w