Граждани от квартала до църквата „Свети Георги“ се свързаха с нас във връзка с лоша инфраструктура в района, в който живеят. Става въпрос за липсата на пейки и ограда на единствената спортна площадка там. Офицерът от запаса полковник Георги Беждремов ни разказа, че след създаването на площадката и подмяната на една малка част от оградата и, по съоръжението нищо не е правено или подменяно. Оградата почти по цялата площадка е скъсана или липсва, пейките са изпочупени, а по баскетболните кошове мрежи няма. Към момента оз.полк. Георги Беждремов е решил да поднови поне пейките. Като за целта помощ му оказват отец Стефан от църквата „Св.Георги“ и Апостол Тименов.

Отправихме питане към градската управа, дали са предвидени някакви действия по облагородяването и възстановяването на площадката. Ето техният отговор: „Поради това, че бюджетът на община Асеновград за 2023 г. беше приет късно, нямаше възможност да бъдат предвидени средства за ремонт на спортните площадки на територията на града. Тъй като тези обекти са част от приоритетните за общината, ще бъдат предложени за включване в Инвестиционната програма за 2024 г., която ще се обсъжда и гласува на заседание на Общинския съвет.“