И тази година НЧ „Родоюбие – 1873“ предизвиква учениците от цялата страна да се включат в традиционния вече конкурс на тема: „Наследник съм на цар Иван Асен II“. Категориите, в които ще мерят сили учениците са две – есе или рисунка. В тази за есе, учениците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 11г. – 14г. и 15г. – 18г. Другата категория на конкурса е за рисунка. В нея участниците са разделени на три групи: от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 7-ми и от 8-ми до 12-ти клас.  Учениците имат право да участват само с 1 произведение специално създадено за конкурса – есе или рисунка. Есетата могат да бъдат изпратени по пощата или на e-mail. Литературните произведения трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници (Times New Roman 12, разредка 1,5), да са подписани с трите имена на автора, рождената му дата, училище, точен адрес, телефонен номер за обратна връзка. Произведенията, които ще се изпращат по пощата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра. Адресът е: гр. Асеновград, п.к.: 4230, обл. Пловдив, НЧ „Родолюбие – 1873”, пл. „Акад. Николай Хайтов” №4, За конкурса. Е-mail: daficom@abv.bg и rossi_666@abv.bg – есетата да бъдат изпратени, като прикачен файл, с обозначение „За конкурса”. За рисунки правила няма. Форматът и стилът им дали ще са графика или живопис, с моливи или с бои, право на избор има ученикът. Художествените произведениятрябва да се изпращат по пощата  на горепосочения адрес. Срокът за участие е обявен за 23-ти февруари /петък/, като при по-голям интерес е възможно той да бъде удължен. За всяка възрастова категория ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда.