До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти по оперативна програма от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. Пакетите в Асеновград се раздават от 9:00 до 13:00 часа в пункта на ул.”Цар Иван Асен 2” /до шах клуба/. Лицата, които имат право да получат този вид подпомагане с хранителни продукти са разделени в няколко допълнителни целеви групи:
– лица с установени 90 на сто трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лв., към месец февруари 2017 г. и не са получили хранителни продукти от друга целева група;
– лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане.
Хранителният пакет, който ще получат правоимащите, ще съдържа
• Брашно – 13 кг.;
• Ориз – 6 кг.;
• Спагети – 5 кг.;
• Картофено пюре – 1.5 кг.;
• Гювеч – 2.4 кг.;
• Компот – 2.4 кг.;
• Конфитюр – 4 кг.;
• Месни консерви – 3 кг.;
• Захар – 10 кг.;
• Вафли – 2.5 кг.;
Пакетите се раздават на лицата по предварително изготвен списък.