Утре изтича крайният срок за регистрация в Централната избирателна комисия на партиите и коалициите, които ще участват в местните избори. Ако не са регистрирани в ЦИК, политическите формации не могат да се запишат в общинските избирателни комисии. Общинската избирателна комисия в Асеновград е позиционирана в сградата на Градската библиотека „Паисий Хилендарски“. В нея се приемат документи за регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 29-ти октомври 2023 г. В състава на местна коалиция за участие в местните избори могат да участват само регистрирани в ЦИК партии и коалиции. Също така в нея се приемат документи за регистрация на инициативни комитети, като е важно да се уточни, че избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на друг инициативен комитет – за кандидат за общински съветник, защото всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет. Един инициативен комитет може да издигне един независим кандидат за общински съветни. Партиите и коалициите, които са регистрирана в ЦИК за участие в местните избори, също трябва да се регистрират и в Общинската избирателна комисия. Крайният срок за регистрация в ОИК е до 17: 00 часа на 18-ти септември 2023 г.