Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2017 г. са 437,6 хил. или с 23,4% над регистрираните през март 2016 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия – с 41,3%, Гърция – с 31,1%, Румъния – с 25,8%, Обединеното кралство – с 23,5%, Германия – с 21,5%, Франция – със 17%, Сърбия – с 15,7%, Турция – с 13,5%, бившата югославска република Македония – с 12%, Италия – с 3,6%, Испания – с 2,3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Словакия – с 20,2%, Швейцария – с 14,7%, Чешката република – с 3,7%, и други
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44,5%, следвани от пътуванията със служебна цел – 30,5%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 25,0%. В сравнение с март 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 45,6%, с цел почивка и екскурзия – с 18,1%, и с други цели – с 14,3%. През март 2017 г. с други цели са били 74,4% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Сърбия са 59,4%, а тези към Италия и Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 65,6 и 56% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.
През март 2017 г. посещенията на чужденци в България са 474,5 хил. или с 20,1% повече в сравнение с март 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 32%, с цел почивка и екскурзия – с 24,3%, и с други цели – с 11%.
От общия брой чужденци, посетили България през март 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48,9%, или с 29,2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от почти всички държави в Европейския съюз: Полша – с 54,4%, Италия – с 48,7%, Гърция – с 42,4%, Обединеното кралство – с 38,1%, Германия – с 32,1%, Австрия – с 26,7%, Румъния – с 14,2%, Франция – с 13,3%, и други. Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 10,5%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 24,2%. През март 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 40%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 39%, и със служебна цел – 21%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97% от всички посещения на граждани от Израел и 84,9% – от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 65,5% от всички посещения на граждани от Белгия и 61,6% – от Испания, а с други цели са 70,3% от посещенията на граждани от Румъния.