Ръководителите на певчески, инструментални и танцови състави Атанас Петков, Севджан Рамадан, Стойчо Каранлъков, Христина Анастасова, Георги Анастасов, Снежана Станкова, Росен Борисов и изпълнителите на народни песни Вилиана Колева и Христина Беждремова бяха удостоени с почетни отличия по време на V-ия фолклорен фестивал „Мавдуродово хоро“ от главен експерт в направление „Култура“ в Община Асеновград Даниела Костова.

Наградите на деветимата са в израз на уважение за реално осъществено родолюбие и принос в съхранението и развитието на българските фолклорни изкуства.