Мобилни екипи от служители на отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Икономическа полиция“ и „Криминална полиция“ ще осъществяват срещи и прием на жители в населените места в Пловдивска област, както следва:

На 05.02.2019 г. на територията на 01 РУ – Пловдив –  с. Храбрино, с. Извор, с. Дедево, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Руен.

На 07.02.2019 г. на територията на РУ – Асеновград – с. Боянци, с. Козаново, с. Златовръх,с. Нови извор, с. Моминско, с. Караджово.

На 12.02.2019 г. на територията на РУ – Карлово – с. Домлян, с. Бегунци, с. Мраченик, с. Васил Левски, с. Слатина, с. Столетово.

На 14.02.2019 г. на територията на  РУ – Стамболийски – с. Златитрап, с. Оризари, с. Кадиево, с. Йоаким Груево, с. Ново село, с. Триводици.

На 19.02.2019 г. на територията на РУ – Хисар – с. Мътеница, с. Черничево, с. Старо Железаре,с. Иван Вазово, с. Горна махала, с. Черноземен.

На 21.02.2019 г. на територията на РУ – Първомай – с. Градина, с. Крушево, с. Добри дол,с. Виница, с. Татарево, с. Караджалово.

На 26.02.2019 г. на територията на  РУ – Раковски – с. Зелениково, с. Чехларе, с. Розовец, с. Отец Кирилово, с. Дрангово, с. Златосел.

На 28.02.2019 г. на територията на РУ – Труд – с. Бенковски, с. Радиново, с. Костиево, с. Церетелево, с. Царимир, с. Неделево.