До 26 октомври е срокът за  регистриране на  застъпници на партии, коалиции и инициативни комитети, съобщават от ЦИК. Българските НПО и чуждестранните организации могат да регистрират наблюдатели до 26.10.2019 г.

В изборите за кметове и общински съветници застъпници се регистрират в съответните Общински избирателни комисии. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК е 26 октомври, 17:00 часа. ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър.

Българските неправителствени организации регистрират наблюдатели на изборите за кметове и общински съветници, като подадат заявление за регистрация до ЦИК – Приложение № 21 МИ от изборните книжа до 17:00 ч. на 26.10.2019 г. Българските организации трябва да са регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите.
Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите на чуждестранни организации въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 23 МИ от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, организация, партия или неправителствена организация и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели. Повече за реда на регистрация прочетете на сайта на ЦИК. https://www.cik.bg/bg/decisions/952/2019-09-03?fbclid=IwAR3l0Zmh8gmgohlfjeSv0_FW-7xadERDs6zZn-jNXJUgZjxXbefBlI9Zn6I

Ако сте пълнолетен ученик или студент, можете да упражните правото си на глас по постоянен адрес. В случай, че желаете да гласувате по настоящ адрес, който обаче трябва да сте регистрирали не по-късно от 26.04.2019 г., можете да подадате заявление през сайта на съответната община до 12.10.2019 г.

Избиратели с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, които не са в състояние сами да извършат необходимите действия при гласуването, могат по преценка на председателя на Секционната избирателна комисия да гласуват с придружител. Тези избирателят не са длъжни да представят документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

За да гласувате на изборите за кмет на кметства се изисква да имате адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България. Единият от тях трябва да е в кметството и да е регистриран не по-късно до 26.04.2019 г., както и да не е променян до изборния ден.

Един друг, не по-малко важен въпрос е възможно ли е български граждани, пребиваващи постоянно или временно извън страната на 27 октомври 2019 г. да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове? Отговорът е ”не”. Изборният кодекс не допуска, пребиваващи постоянно или временно извън страната български граждани да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., в съответната държава. В тези избори избирателни секции извън страната не се образуват.