Дирекция „Бюро по труда“ – Асеновград информира, че в момента приемат заявления от безработни лица за включване в курс за професионална квалификация по две направления. Първото е за „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“ /първа степен/. За него ще има сформирани две групи по 20 човека. Вторият курс за професионална квалификация е „Библиотекар“ /част от професия/, като за него ще бъдат обучени 17 лица. Изискването е кандидатите да имат завършено основно образование.   За периода на провеждането на курсовете, на курсистите ще им бъде изплащана стипендия в размер на 15 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън Асеновград. Сроковете, в които се приемат заявления са: за  „Оператор на компютър“ крайната дата е 5-ти октомври 2023г., а за „Библиотекар“ – 16-ти октомври 2023г. Документи се приемат в дирекция „Бюро по труда“ – Асеновград. Обучението се реализира по проекти „Просперитет“ и „Възможност за развитие“.