При преминаване по велоалеята през подлеза, който се намира до Новия пазар в града, екипът ни се натъкна на няколко проблема. Първият от които е паднала мазилка от тавана на самият подлез и показваща се отдолу ръждясала арматура.  Това представлява сериозна опасност както за преминаващите велосипедисти, така и за нерегламентираното преминаване на пешеходците, които никак не са малко. По стените и по покрива на обекта освен многобройните пайжини и многото липсваща облицовка се наблюдават и много компроментирани участъци. Те са видимо влажни, подпухнали, ронещи се и е възможно да доведат до инцидент. Участъците с вече паднала „нова“ и виждаща се отдолу старата мазилка са доста. Също така по земята и на стената могат да се видят човешки екскременти, за които няма коментар, освен че може би трябва да бъде поставено подходящо осветление и камери, за да се направи опит да се избегнат подобни деяния. Друг проблем, на който се натъкна екипът ни е на участък с вече напукана настилка на изградената само преди година велоалея.

Попитахме градската управа информирани ли са за проблемите, както и какви мерки за тяхното отстраняване ще бъдат предприети и кога. Очакваме отговор.