В края на миналата седмица Васил Калдиев се срещна с нас, за да ни разкаже за своите опасения и за тези на неговите съседи във връзка с дърво, определено от тях за опасно. Препратихме сигнала към общинска администрация с очакване да бъдат взети съответните мерки, за да не се стигне до неприятен инцидент. Днес получихме отговор, че дървото е подкастрено. Наша проверка на място показа, че действително короната на дървото и сухите клони са премахнати. Това обаче не отговаря на искането на живеещите там, за цялостно премахване на дървото. След като не е прибегнато до подобно действие, явно то не отговаря на критериите за определянето му като опасно. Не сме получили информация за това дали ще се прави повторна проверка от служители на Общината, които да решат в последствие то да бъде изцяло премахнато.