Проектът „ Активно социално включване на хора с увреждания от Община Куклен, чрез подкрепа на специфичните им възможности” е под егидата на Агенцията за хората с увреждания , а негов изпълнител е Националното сдружение на социално сътрудничество и подкрепа – гр.Куклен. Проектът ще се реализира в гр. Куклен и общинските села Руен и Гълъбово.
Стартът беше даден на 8 май 2018 година в село Гълъбово.
В Гълъбово участниците в проекта бяха запознати от ръководителя му Величка Маринова с целта на начинанието и дейностите, които са предвидени за осъществяване по време на проекта.
Проектът цели подобряване на общото състояние на хората с увреждания , като създава възможност за излизане от изолация чрез посещения на редица културни и исторически обекти и включване във клубове „ Сръчни ръце”, където обхванатите в проекта да могат да покажат своите кулинарни и творчески възможности.
В дейностите на проекта, освен творчески работилници, междукултурно общуване, изложба и др., са предвидени още психолог, рехабилитационна и здравна грижа.