Община Куклен разширява социалните услуги на нейна територия. Ръководството на администрацията е внесло докладна до Общинския съвет за разкриване отново на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция”, тъй като договорът на доставчика е изтекъл. За разликата с предходния  период, сега броят на децата, които ще използват социалната услуга, се увеличава от осем на десет.

„Амбицията ни е услугата да се предлага и стационарно с локация Куклен, защото в предишния период тя се водеше като мобилна услуга, което означава че, се предоставяше единствено в дома на потребителите”, обясни зам.-кметът по социална политика Христо Божинов.

Процедурата, която изпълнява в момента Община Куклен, е разписана в Закона за социално подпомагане, а именно – заложени са критерии, на които трябва да отговаря всеки доставчик. Той трябва да бъде лицензиран за работа с деца, както и да има лиценз за услугата „Център за рехабилитация и социална интеграция”, за да докаже, че притежава опита  и капацитета да предостави тази услуга.

В изискванията са заложени изготвянето на план за работа и визия за прилагане на услугата на територията на Общината, а договорът ще бъде за две години.

„През 2016 година Общината кандидатства тази услуга да бъде държавно финансирана, но за съжаление имаме отговор, че няма заложени средства в държавния бюджет. Така ние предприехме действия тази услуга да се финансира със средства от местния бюджет”, обясни кметът на Община Куклен Мария Белчева.

Тя поясни, че междувременно е направена среща с всички родители на деца, ползвали услугата до този момент. В тези срещи са проучени нуждите на децата.

За времето, в което тече процедурата по откриването на центъра в Куклен, Общината осигури еднократна финансова помощ за семействата, която да покрие разходите по рехабилитация на децата си.