От днес заявленията по проект „Родители в заетост” вече могат да бъдат подавани и по електронен път (сканирани с подпис или електронно подписани) на електронен адрес, създаден за целите на проекта. Тази възможност ще имат родителите, които искат да осигурят детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходящо работно място. Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. По проекта се осигурява възможността детегледачът да полага грижа за детето в срок до 18 месеца. Заявления се приемат както на хартиен носител в Бюрата по труда, така и на електронният адрес, който виждате изписан на вашите екрани roditeli-v-zaetost@az.government.bg най-късно до 31.10.2017 г.