Централната избирателна комисия утвърди образците на бюлетините за предтоящите местни избори на 29-ти октомври. Тогава ще гласуваме за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства. В бюлетината за избор на кмет на Община в ляво са разположени имената на политическите формации, в средата техните номера, а в дясно трите имена на съответния кандидат за кмет.  При бюлетината за избор на общински съветници отляво са позиционирани номерата и имената на политическите формации, а в дясно има номера за гласуване с преференциален вот. Според утвърдения образец бюлетината за кмет на кметство съдържа наименованието на общината, кметството и номера на изборния район. В лявата ѝ страна са посочени наименованията на партията, коалицията или местната коалиция, в средата са посочени номерата на политическите формации, а в дясно – трите имена на съответния кандидат.

И при трите бюлетини най-отдолу са възможностите за гласуване за независим кандидат, както и за опцията „Не подкрепям никого“.

 

От ЦИК припомнят, че избори за кмет на кметство се произвеждат в тези населени места, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове, имат население над 100 души с постоянен адрес.

За местните избори секции в чужбина няма.