Остават броени дни до изтичане на крайния срок /31 октомври/, който задължава работодателите да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ на населеното място по месторабота на наетото лице, за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г.
Измененията в нормативната уредба, с които се въвежда код за населено място за съответното работно място и се локализират заетостта и заплащането на труда по населени места, са поискани от представителите на бизнеса в лицето на Българската стопанска камара/БСК/ още през 2011 г. В интернет страницата си от организацията посочват, че благодарение на промените в наредбата се осигурява възможност за „събиране на липсваща своевременна и актуална информация за прилагане на процедури, фактори и показатели за определяне на минималната работна заплата за страната в съответствие с т.н. „специфични препоръки на ЕК“, вкл., актуални данни за средните работни заплати и заети работни места по икономически дейности по населени места и общини.“
При всяка промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ, работодателят е задължен да подаде ново уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, с което да декларира новия код по ЕКАТТЕ, като в поле „тип на документа“ се посочва индекс 2. Срокът за подаване на уведомлението е тридневен, считано от датата на промяна на работното място.
В случаите, когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, в поле 15 от уведомлението се попълва код „00000“.