Работодателите, които желаят да получат средства по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г. и отговарят на условията за това трябва да са наясно, че срокът за подаване на документи за кандидатстване е удължен. Това информират от Агенцията по заетостта с уточнението, че за месец ноември документите могат да се подават не по-късно от 31.12.2021 г., а за декември ще се приемат не по-късно от 31.01.2022 г.
„Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване, тъй като подадените след тях документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда“, казват от самата Агенция. Пояснява се, че промяната в сроковете за кандидатстване е извършена на основание два параграфа от Допълнителните разпоредби към постановлението на Министерски съвет, а също така и във връзка с решение на Европейската комисия за удължаване срока на Временната рамка за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, по реда на която се предоставят средствата по мярката 60/40.

На сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”, са публикувани актуализираните материали за информация на работодателите и процедурата за кандидатстване. Тук се съдържат условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване. Допълнителна информация може да бъде получена и във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.