След обилния снеговалеж през последните дни, сега, с предстоящото повишение на температурите, предстои снеготопене. Ето защо от Министерството на околната среда и водите предупреждават че” във връзка с хидрометеорологичната обстановка в страната от обилния е необходимо всички отговорни институции да предприемат превантивни действия и да създадат организация и координация за недопускане на потенциален риск от наводнения”.
Затоплянето на времето започва още от днес, а през следващата седмица то ще бъде още по-осезаемо. Повишението на температурите в комбинация с валежи от дъжд неминуемо ще доведат до повишения на речните нива. От Министерството посочват, че системите за ранно предупреждение прогнозират достигане на нивото на жълтия праг на предупреждение за някои реки, които обаче са далече от асеновградския регион. Тук не се очакват и поройни валежи.
От МОСВ уточняват, че всеки ден се анализира постъпващата от НИМХ – БАН прогноза за времето, валежите, предупрежденията за опасни явления и влиянието им върху реките и язовирите в страната. Информацията се публикува на страницата на министерството и се изпраща на всички заинтересовани ведомства с цел предприемане на превантивни действия и мерки.