Удължава се с 6 месеца срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки. Документите обаче, ще могат да бъдат използвани само на територията на страната. Гражданите, на които им предстои пътуване, могат да подадат заявление от секторите „Документи за самоличност“, които продължават да работят. Живеещите в чужбина могат да използват консулските служби на съответната страна. През юни и август се очаква пик на хората, на които предстои подмяна на личните документи.  С шест месеца се увеличава и срока на валидност на документите на граждани от Европейския съюз, които пребивават на територията на България. Същото важи и за постоянно пребиваващите чужденци от други страни. С два месеца се удължава и валидността за разрешителните за оръжия.