Строителството в новия квартал е изключително интензивно. Бързо се появяват нови къщи и те съответно трябва да бъдат включени към водопреносната мрежа. Преди доста време се срещнахме с хора, построили жилища тук, които ни запознаха със своите проблеми относно инфраструктурата и договорките с ВиК относно тяхното водоснабдяване. Сега броят на семействата, пряко свързани с този въпрос, е още по-голям. Така от Общината заявиха, че предстои изграждане на водопровод и канализация на някои от улиците в новия квартал. Кметът д-р Христо Грудев изброи къде точно това следва да бъде направено, а именно на улиците: „Младежка“, „Иванка Тошева“, „Христо Бойков“ и на част от улиците „Проф. Иван Кирков“ и „А. Попдимитров“.

Става ясно, че има разработен проект за изграждане на ВиК мрежа в целия квартал. Прогнозната стойност е в размер на 1 300 000 лв. с ДДС.