Въпросът за безплатното саниране е един от често задаваните в секцията „Вашите въпроси“ в официалният сайт на Община Асеновград. Хората се интересуват ще продължи ли приемът на документи, на какъв етап е документацията на различни сдружения,, кои блокове в Асеновград ще бъдат санирани.
На този етап договори за целево финансиране-т.е. осигурени средства за саниране, имат 28 блока на територията на гр. Асеновград. Това са сградите :
гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ №99
гр.Асеновград, ул. „Шести януари“ №1-3-5-7
гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов“ №10, кв. Запад, бл.100
гр. Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Стоян Джамсъзов“ №5, бл.105
гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“, №104-106-108
гр. Асеновград жк. „Изток“ бл.4 вх.
гр. Асеновград, ул. „Хаджи Димитър Стоилов“ 2, кв. Запад, бл.3/8,
гр.Асеновград, ул. „Васил Левски“ №19
гр.Асеновград, жк. „Запад“, ул. „Стоян Джамсъзов“ №7
гр. Асеновград, ул. „Лозница“ №5, кв. Запад, бл.108
гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов“ №4, кв. Запад, бл.107
гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ №78,80,82
гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ №6
гр. Асеновград, ул. „Лозница“ №6, блок 5/5
гр.Асеновград, ул.“Васил Левски“ №21
гр.Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов“ №6, кв.Запад, бл.109
гр. Асеновград, кв. „Изток“ , бл.1
гр. Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Стоян Джамсъзов“ № 11,бл. 102
гр. Асеновград, ул. „Княз Борис І“ №8
гр.Асеновград, ул.“6-ти януари“ 11-13-15
гр.Асеновград, ж.к „Изток“ бл. 5
гр. Асеновград , кв. „Запад“, ул. „Георги Ковачев“ № 1 бл.6/8
гр. Асеновград , ул. „Цар Иван Асен II“ № 76
гр. Асеновград, бул. „България“ 11/19
гр. Асеновград, ж.к. „Изток“ , бл. 6
гр. Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Хан Кардам“ No 1,3,5, бл. 3/5
гр. Асеновград, кв. „ИЗТОК“ бл. 3
гр. Асеновград, ул. „ГЕОРГИ КОВАЧЕВ“ №3, ж.к. ЗАПАД, бл.4/8
Останалите сдружения, подали документи за кандидатстване през 2016г. и 2017г., са на фаза изчакване остатък на средства или отпускането на нов финансов ресурс по програмата.